Nie uiściłeś podatku na czas? Spożytkuj kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

Zaległość podatkowa pojawia się wówczas kiedy należny podatek nie był opłacony w określonym terminie, a także niezapłacona była przedpłata czy też rata podatku.


Kiedy termin uiszczenia podatku nie zostanie dotrzymany, należy liczyć się z powstaniem zaległości podatkowej.


podatek
Author: Elvert Barnes
Source: http://www.flickr.com


Takową zaległość należy zapłacić razem z procentami. W poniektórych sytuacjach na podatnika mogą też nałożone zostać dodatkowe kary. odsetki za spóźnienie wpłacane będą bez wezwania organu skarbowego. Jeśli wykonana wpłata nie pokrywa sumy zaległości podatkowej wraz z procentami za spóźnienie, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty podatkowej zaległości a także sumy odsetek za opóźnienie w stosunku, w którym w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do sumy odsetek za zwłokę.


wizerunek - firma
Author: Ministerio de Relaciones Exteriores
Source: http://www.flickr.com
Suma odsetek wyliczana jest po wprowadzeniu do kalkulatora odsetek od podatkowych zaległości kwoty zaległości oraz ilości dób. Kalkulator odsetek podatkowych pomaga ustalić ich wielkość w razie wystąpienia podatkowej zaległości. Podatkową zaległością jest podatek (w tym także przedpłata, rata), który nie został uregulowany na czas. Wielkość odsetek jest naliczona na podstawie wpisanej sumy podatkowej zaległości, przy równoczesnym podaniu daty, od jakiej mają zostać naliczane odsetki (wymagany czas płatności jak też daty, w jakiej uregulowana zostanie ta zaległość).


Kalkulator odsetek podatkowych zapewnia porachowanie stawek odsetek podług podstawowej stawki, zmniejszonej jak też podwyższonej, a również wysokość opłaty prolongacyjnej. Pamiętaj że podatnik, który uporczywie nie wpłaca na czas podatku, podlega karze za wykroczenie skarbowe.