turystyka wypoczynkowa

Z jakich powodów rekomenduje się postawić na agroturystykę?

wioska
Author: Homeandgardners
Source: http://www.flickr.com
Turystyka określana jest jako swoiste zjawisko przemieszczania się ludzi pomiędzy pewnymi miejscami i podejmowana jest dobrowolnie w celu zmiany stylu życia oraz środowiska, w którym żyjemy. Podróż turystyczna może być podejmowana zamierzeniu wypoczynkowym, służbowym, zdrowotnym lub innym, nie może jednak trwać dłużej niż rok poza miejscem zamieszkania. Jednakże wyjazdy mające przeważnie na celu zarobkową aktywność nie wliczają się do turystyki.