podatek

Nie uiściłeś podatku na czas? Spożytkuj kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

wizerunek - firma
Author: Ministerio de Relaciones Exteriores
Source: http://www.flickr.com
Podatkowa zaległość pojawia się wówczas gdy zaległy podatek nie został opłacony w wyznaczonym czasie, a także niezapłacona była zaliczka czy też rata podatku.


Gdy czas uiszczenia podatku nie zostanie dotrzymany, trzeba liczyć się z powstaniem podatkowej zaległości.