odsetki

Standardowa udręka czyli rozliczenie się z US. O czym nie zapomnieć i z czego czerpać wiedzę?

podatki
Author: Ken Teegardin
Source: http://www.flickr.com
Jednym z najważniejszych obowiązków każdego dorosłego Polaka jest oddanie zeznania podatkowego za zeszły okres rozliczeniowy. To, jaki formularz będzie właściwy, zależy od konkretnej formy opodatkowania. Najpopularniej wypełnianym papierem jest znany wszystkim PIT 37. Niezłożenie wspomnianego rozliczenia do fiskusa w odpowiednim terminie, więc do 30 kwietnia roku następnego, wiąże się z popełnieniem wykroczenia urzędowego, zagrożonego karą pieniężną.

Nie uiściłeś podatku na czas? Spożytkuj kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

wizerunek - firma
Author: Ministerio de Relaciones Exteriores
Source: http://www.flickr.com
Podatkowa zaległość pojawia się wówczas gdy zaległy podatek nie został opłacony w wyznaczonym czasie, a także niezapłacona była zaliczka czy też rata podatku.


Gdy czas uiszczenia podatku nie zostanie dotrzymany, trzeba liczyć się z powstaniem podatkowej zaległości.