kalkulator

Czym jest tak zwany kalkulator VAT oraz kto najbardziej korzysta z jego stosowania w bieżącym życiu?

kalkulator vat
Author: Fundación Karisma Colombia
Source: http://www.flickr.com
Czy wiesz, że prowadząc swą spółkę, można by przy niektórych czynnościach powiązanych z księgowością dopomagać sobie różnymi narzędziami? Ułatwiają one pracę oraz bardzo ją przyspieszają.

Nie uiściłeś podatku na czas? Spożytkuj kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

wizerunek - firma
Author: Ministerio de Relaciones Exteriores
Source: http://www.flickr.com
Podatkowa zaległość pojawia się wówczas gdy zaległy podatek nie został opłacony w wyznaczonym czasie, a także niezapłacona była zaliczka czy też rata podatku.


Gdy czas uiszczenia podatku nie zostanie dotrzymany, trzeba liczyć się z powstaniem podatkowej zaległości.